קרן השתלמות

קרן השתלמות הינה מכשיר פיננסי לחיסכון הוני לטווח בינוני או ארוך, לעמית שכיר ו/או עצמאי.

קרן השתלמות הינה האפיק היחידי המאפשר משיכת סכומים חד פעמיים שנצברו בקרן בפטור ממס, החל מחלוף 6 שנים ממועד ההפקדה הראשונה.

קרן השתלמות נהנית מיתרונות רבים ונחשבת בעיני רבים למכשיר החיסכון האולטימטיבי וזאת מכמה סיבות:

  • פטור ממס רווח הון על הרווחים בקרן (בכפוף להפקדה עד תקרה)
  • עלויות ניהול זולות ושקופות כולל דו"חות תקופתיים ללקוח
  • תשואות הקרן שקופות וקלות להשוואה- מפורסמות באתר משרד האוצר גמל נט
  •  מגוון מסלולי השקעה – מעבר בין מסלולי השקעה איננה אירוע מס
  • יכולת מעבר בין גופים מנהלים ללא אירוע במס
  • תשלום כספי מעסיק לקרן מהברוטו ולא מהנטו (כלומר כאשר מעסיק מפקיד עבורך הכסף כולו מופקד לקרן ואין עליו תשלום מס הכנסה או ביטוח לאומי ומס בריאות)
  • אפשרויות לקבלת הלוואה בתנאים אטרקטיביים