חסכון פנסיוני

על פי דין, עומדת לרשות העובד הזכות לבחור את המוצר הפנסיוני שלו, כמו גם את החברה שתנהל עבורו

את החיסכון הפנסיוני.

ניתן להציע ללקוח לשלב בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים, במטרה להתאים עבורו פיתרון פנסיוני ההולם את צרכיו.