ביטוח בריאות

קיימים שלושת רבדים של ביטוח בריאות בישראל

הרובד הראשון – חוק ביטוח בריאות ממלכתי, לפיו כל תושב בישראל זכאי להיות חבר באחת מקופות החולים ולהיות מכוסה בשירותים רפואיים בסיסיים.

הרובד השני – שב"ן (שירות בריאות נוסף) – תקנון המעניק מגוון שירותים רפואיים נוספים כגון: רפואת שיניים, בדיקות הריון, בדיקות תקופתיות וכיוצ"ב, אשר אינם מכוסים במסגרת החוק וניתן להצטרף אליהם בצורה וולנטרית בתוספת תשלום.

הרובד השלישי – ביטוח בריאות פרטי – חוזה ביטוח בין המבוטח לבין חברת הביטוח המעניק מגוון כיסויים ביטוחיים ופתרונות למצבים רפואיים קשים, כגון ניתוחים בחו"ל, השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, תרופות שאינן בסל הבריאות וכיסוי ביטוחי למקרים נוספים שאינם כלולים באופן מלא או במסגרת ביטוחי השב"ן או בחוק הבריאות הממלכתי.

ביטוח בריאות פרטי נועד לתת את המענה באותם מקרים בהם לא ניתן להיעזר במערכת הבריאות הציבורית והביטוחים המשלימים הניתנים באמצעותה, כמו למשל: תרופות יקרות שאינן בסל הבריאות, השתלות איברים ומגוון רחב ונוסף של כיסויים לטיפולים ולהוצאות.