תיקון 190

קצבת הזקנה היא אחד העוגנים המרכזיים שיכלכלו אתכם לאחר הפרישה לפנסיה, לכן החיסכון הפנסיוני הוא בעל חשיבות מכרעת עבור כל אזרח במדינה. גם במשרד האוצר מכירים בעובדה זו ולכן בשנת 2012 אושר תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, שמטרתו העיקרית הייתה להחזיר את אטרקטיביות החיסכון באמצעות קופות הגמל ולעודד את האזרחים ואת הגמלאים בפרט להפקיד את הכספים שחסכו לאורך השנים לקופת גמל וליהנות מהאפשרות למשוך(מעל גיל 60) את הכספים בצורה קצבתית ללא תשלום מס או במשיכה חד פעמית עם תשלום מס מופחת(בכפוף לקבצה מזערית).

למעשה, זו ההטבה הפיננסית המשמעותית ביותר עבור אוכלוסיית הגמלאים ועבור האוכלוסייה הצפויה לצאת לגמלאות בשנים הקרובות ולכן חשוב שכל אחד מאתנו יכיר את ההטבות הנובעות מהתיקון.

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מגדיל את מגוון הפטורים מתשלום מס על קצבת הזקנה. במסגרת התיקון, נוכל לבצע הפקדה חד פעמית או הפקדה שוטפת לקופת הגמל, ולמשוך את הכספים כקצבה או במשיכה חד פעמית וליהנות מהטבות מס בעת משיכת הכספים.

בעידן כיום בו האינפלציה נמוכה, הטבות מיסוי אלו יחד עם האפשרות למשיכת הכספים כסכום חד פעמי, הופכות את ההשקעה בקופת גמל, לאטרקטיבית מאוד עבור חוסכים רבים ובמיוחד עבור הוותיקים מביננו.

יתרון משמעותי נוסף שטומן בחובו תיקון 190 מתייחס להעברה בין דורית:

החיסכון בקופת גמל על פי תיקון 190 מאפשר מינוי מוטבים ותכנון עיזבון, תוך הבטחת יתרונות הקופה ליורשיך בצורה ברורה ונוחה. כך למשל, באם החוסך הלך לעולמו טרם הגיעו לגיל 75, יקבלו המוטבים בקופה פטור מלא ממס רווחי הון על כל הרווחים שהצטברו. במידה והחוסך הלך לעולמו לאחר גיל 75, יוכלו המוטבים “להיכנס לנעליו” של החוסך ולבחור בין משיכת הכספים בתשלום מס רווחי הון מופחת של 15% בלבד על הרווחים הנומינאליים או בין קבלתם כקצבה בפטור מלא ממס רווחי הון.