פוליסת חסכון

פוליסה פיננסית, ללא מרכיב ביטוחי, המציעה ללקוח אפשרות השקעה במבחר מסלולים מגוונים ובנזילות מלאה.

הנזילות המלאה, כמו גם המעבר הגמיש בין מסלולי ההשקעה ללא עמלות וקנסות – הינם יתרונות בולטים מול מכשירי

חיסכון והשקעה בבנקים ובבתי ההשקעות.

כמו כן, המוצר מאפשר השקעה בנכסים לא סחירים, דבר שאינו אפשרי במוצרים מתחרים, והוא בעל חשיבות במיוחד בתקופה בה התשואות בהשקעה באג"ח נמוכות.