הלוואת

כיום רוב חברות הביטוח ובתי ההשקעות מאפשרים למבוטחים לקבל הלוואה על חשבון הכספים הקיימים בחשבונותיהם בפנסיה ובגמל,  הלוואה לכל מטרה, מכספי הקופה וזאת בהתאם להסדר התחיקתי ובכפוף למדיניות החברה שתהא בעת לקיחת ההלוואה.

כלי זה משמש מבוטחים רבים למגוון צרכים, חלק לטובת השקעות ומינוף וחלק לטובת סגירת חובות בריביות גבוהות משמעותית.

הלוואה ממוצר פיננסי או פנסיוני מגדילה את מגוון האפשרויות העומד בפני הלקוח בעת קבלת החלטתו לגבי עתידו ונותן בטחון בהשקעת הכספים ככה שגם אם יצטרך חלק מהכסף ולא ירצה לפדות את הקופה, יוכל לקבל זאת בתנאים טובים:

  • הלוואה לבין 3 עד 7 שנים
  • אפשרויות החזר מגוונות
  • ריבית אטרקטיבית
  • אין צורך בערבים