ביטוח רכב

רכבך הוא רכוש יקר, מומלץ וכדאי לבטחו:

ביטוח רכב

 

פוליסת ביטוח רכב מעניקות מגוון רחב של כיסויים ושקט נפשי בהתאם לשימושים ולצרכים שלך.

ביטוח חובה-  כל בעל רכב בישראל מחוייב בביטוח חובה, ע"פ החוק לפיצוי נפגעי תאונות דרכים.

ביטוח חובה מספק כיסוי ביטוחי עבור פגיעות גוף (לנהג, לנוסעי הרכב ולהולכי הרגל, במקרה שנפגעו

בתאונת דרכים). כשמטרתו ליצור רשת הגנה כלכלית לנפגעי תאונות דרכים ובני משפחותיהם.

ביטוח מקיף

במסגרת ביטוח מקיף לרכב ניתנת מטריית  הגנה רחבה ומקיפה בעבור הנהג ובעל הרכב.

בגין נזק אוו אובדן גמור שיגרם לרכב המבוטח, וכיסוי בגין אחריות לנזק שיגרם לרכוש

של צד שלישי כולל הוצאות משפטיות.

מדובר בכיסוי רחב הכולל כיסוי למקרה נזק או אובדן גמור כתוצאה מאש, שיטפון, סערה,שלג, התנגשות,

התהפכות, גניבה, ותאונה מכל סוג שהוא.

לרבות כיסוי מפני נזקים שנגרמו לרכב בזדון שלא ע"י המבוטח או מי מטעמו.

ביטוח בגין ירידת ערך הרכב לאחר תאונה, ביטוח הגנה משפטית.

הרחבות נוספות:

שירותי דרך וגרירה ורכב חליפי.

ביטוח שבר שמשות.

כיסוי פנסים ומראות.

ביטול השתתפות עצמית במוסכי הסדר.

 

ביטוח צד ג'

 

ביטוח המכסה את חבות המבוטח בעבור נזק שיגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב המבוטח בתקופת הביטוח.