ביטוח קבלנים

מהו ביטוח קבלנים?

מיזמי בניה, המערבים עבודה של ציוד כבד ומרכיבים מסוכנים, עלולים להוביל לפגיעה בגוף וברכוש גם תחת השמירה הקפדנית ביותר על כל הסטנדרטים הבטיחותיים הנדרשים.

פגיעה כזו מובילה לתביעות פיצויים גבוהות, המאיימות לא רק על עתידו של המיזם אלא גם על עתידכם בתחום. ביטוח קבלנים נועד לסייע לכם להתמודד עם תביעות אלה.

למי מתאים ביטוח קבלנים

 

ביטוח כזה יכול להתאים לכל מי שעוסק בבניה, בשיפוץ ובהקמה של מבנים. כל קבלן, עצמאי או שכיר, חברת פרויקטים או שיפוץ, או אדם פרטי הבונה בית, זקוק לביטוח קבלנים.

הכיסויים על בסיס כל הסיכונים אינם אחידים ועל אחריות הקבלן להתאים ולהוסיף סעיפים שונים בהתאם לסוג הפרויקט. בנוסף, מומלץ להיוועץ אתנו  להשיג את הפוליסה הטובה והבטוחה ביותר.

יש לשים לב שישנן הרחבות בפוליסה הנוגעות לקבלני משנה ולעובדים, שחשוב להוסיפן לפוליסה במקרה הצורך תהליך בנייה הוא דבר מורכב ולעיתים אף מסוכן, ביטוח קבלנים הוא הכרחי כאשר עוסקים בסוג עבודה כזו.

לקבלן ישנה אחריות על עובדיו, על הלקוח, על המבנה ובטיחותו ועל גורמים נוספים. לכן, יש לערוך בירור יסודי מהי הפוליסה הטובה ביותר, שתוכל להגן ולכסות במקרה הצורך.

 

ביטוח קבלנים בסוכנות שינו שרים

סוכנות שינו שרים, מיום הקמתה, משווקת פוליסות קבלניות לקבלני בניין וכן לפרוייקטים בבנייה פרטית.