ביטוח נסיעות לחו"ל

כיסוי לטיפולים רפואיים ונזק למטען בעת נסיעה לחו"ל

לפני כל יציאה לחו"ל, מומלץ לרכוש ביטוח נסיעות לכיסוי טיפולים רפואיים או נזק שעלול להיגרם למטענכם. נסיעה ללא כיסוי עלולה לגרום להוצאות כספיות גדולות, בפרט בעת הצורך באשפוז וטיפול רפואי אשר אינו מכוסה.

אילו כיסויים מעניק ביטוח נסיעות לחו"ל?

ביטוח נסיעות לחו"ל כולל שני סוגים עיקריים של כיסוי:

  • כיסוי רפואי: ביטוח הבריאות הממלכתי והביטוח המשלים של קופת החולים אינם תקפים בעת שהייה מחוץ לגבולות המדינה. המשמעות היא שאם אתם זקוקים לטיפול רפואי כלשהו או אשפוז בבית חולים מכל סיבה שהיא מחוץ לגבולות ישראל, רק אתם נושאים בעלויות טיפול זה, אשר עלולות להיות גבוהות מאוד. מטרת ביטוח נסיעות לחו"ל היא להעניק כיסוי למקרים אלה.
  • כיסוי מטען: אין מדינה בעולם – גם המודרנית והמתקדמת ביותר – שבה המטען אותו אתם מביאים איתכם בטוח במאה אחוזים. תופעות של גניבה, חבלה, או נזק ואבדן המטען הנגרמים כתוצאה מטעות אנוש, קיימות בכל מקום. ביטוח נסיעות לחו"ל מספק פיצוי כספי על נזק הנגרם למטענכם. כאשר ניתן לבטח באופן נפרד פריטים מיוחדים במטען זה , בהתאם לערכם.

ביטוח נסיעות לחו"ל בסוכנות שינו שרים

אנו משווקים פוליסות נסיעות לחו"ל באמצעות חברות ביטוח מובילות ,לרבות כיסויים מיוחדים ללקוחות עם בעיות רפואיות קיימות.