ביטוח דירה

ביתנו הוא מבצרנו

אך גם הוא צריך ביטוח

 

ביטוח דירה

 

עבור רבים מאתנו דירה הינה הנכס היקר ביותר שברשותנו, על כן מומלץ וכדאי לבטחו כדי להיות מוגן.

באמצעות ביטוח דירה, ביטוח מבנה וביטוח תכולה ניתן לבחור את הכיסויים הביטוחים הנחוצים ולהתאים אותם לצרכים

האישים שלך.

  • כיסוי לנזקי אש
  • כיסוי חבות כלפי צד שלישי
  • כיסוי לנזקי מים
  • כיסוי לנזקי גניבה, פריצה ושוד
  • כיסוי לנזקי טבע
  • הרחבה לכיסוי נזקי רעידת אדמה

הרחבה לכיסוי כל הסיכונים לתכשיטים ודברי ערך

 

ניתן להוסיף מגוון כיסויים בהתאם לצרכים האישיים